zaterdag 28 september en 5 & 12 oktober 2019
Workshop Kleinschalig Heidebeheer
in ’t Gooi

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert komende herfst een Workshop Kleinschalig Heidebeheer in het Gooi.
Deelnemers kunnen kennis maken met de waarde van kleinschalig beheer voor de biodiversiteit in heidebiotopen. We richten ons in het bijzonder op de boeiende maar minder bekende heideinsectenfauna en de herpetofauna – reptielen en amfibieën.
De workshop zal bestaan uit één theoriedag en één of twee praktijkdagen en is bedoeld voor mensen uit de regio die betrokken zijn bij landschaps- en  heidebeheer in het Gooi.

Op de theoriedag komen Jap Smits, insectenkenner en Ingo Janssen, reptielen- & amfibiēnonderzoeker, om hun expertise met ons te delen.

Hoe ziet de Workshop Kleinschalig Heidebeheer in ‘t Gooi er uit?

Zaterdag 28 september: theoriedag 9.15 – 16.00 uur
Voor de theoriedag  op zaterdag 28 september hebben we al een bijzonder boeiend programma.
’s Ochtends zijn er lezingen door Jap Smits, boswachter-ecoloog in De Kempen, insectenkenner en schrijver van het boek “Heidebeheer Moderne methoden in een eeuwenoud landschap” &  Ingo Janssen, onderzoeker en reptielen- en amfibieëndeskundige van Ravon; 6 van de 7 soorten herpetofauna leven in heide.

Hun presentaties worden gevolgd door een introductie over de praktijk van kleinschalig heidebeheer.
Locatie is de infoschuur van het Goois natuurreservaat. Er is plaats voor 60 à 70 deelnemers.
Na de lunch – aangeboden door Nardinclant Landschapsbeheer – volgt een excursie naar een heideterrein in het Gooi.

Zaterdag 5 & 12 oktober : praktijkdagen 9.15 – 15.30 uur
Op één of twee praktijkdagen gaan we onder deskundige begeleiding kleinschalig heidebeheer in praktijk brengen: plaggen, waar nodig boomopslag verwijderen, zandplekken creëren.
Per dag kunnen zo’n 15-20 deelnemers meedoen.

Op een klein heideterreintje zal er speciale aandacht zijn hoe heidebeheer heel precies ingezet kan worden, waar je met beheerwerk alert op moet zijn en speciale aandacht aan kan besteden en hoe je met verschillende beheermethoden een heidebiotoop voor reptielen, amfibiën en insecten in stand kunt houden en verbeteren. 

Meedoen & Aanmelden Workshop Kleinschalig beheer

Deze workshop is nog in ontwikkeling, Nadere informatie volgt.
Wil je meer weten?
Stuur dan een mailtje naar nardinclant@nardinclant.nl