Gereedschap & Arbo

Zonder gereedschap kun je geen beheer uitvoeren. Onze vereniging is sterk in het handmatig uitvoeren van werkzaamheden. Een goed voorbeeld is omtrekken van bomen met een lier. Andere klussen die in handkracht worden uitgevoerd zijn het hooien van de Kalkgraslandjes, wilgen knotten, of het herstellen van een oeverzwaluwenwand. Uiteraard komt er soms toch wat machinewerk aan te pas, zoals het maaien met vingerbalk van de Kalkgraslandjes. Deze hoeft echter maar door een enkele persoon bediend te kunnen worden.

Instructie

Het gebruik van gereedschap behoeft instructie. Ook handgereedschap kan, indien het verkeerd wordt ingezet, tot vervelende gevolgen leiden. Daarom worden werkdagen altijd ingeleid met korte instructie over de aard van het werk en een juist gebruik van het gereedschap. Verder zijn belangrijk de werkhouding (ergonomie), eventueel beschermde kleding (bijv. handschoenen, veiligheidsschoeisel). Indien er informatie voor handen is, zal deze op de website worden geplaatst, zoals de pdf over het gebruik van de lier.

EHBO kit

Op de werkplek is altijd een EHBO-koffer aanwezig. De vereniging heeft een aantal gediplomeerde EHBOers, daarvan is er sowieso altijd één persoon op de werkdag aanwezig. Als back-up (ook online) wordt er een werkdagformulier ingevuld, waarin de werklocatie, aard van het werk, locatieleider en de eventuele risico’s worden vermeld.

Lunch

Naast werk is rust en verzorging van de inwendige mens van belang. Nardinlant biedt de vrijwilligers koffie, thee en koek voor de ochtendbreak aan. Tussen de middag wordt er een overheerlijke soep opgediend. Brood dient de vrijwilliger zelf mee te nemen.

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>