8 FEBRUARI 2020 – Wilgen knotten op de Kampen langs het Eemmeer

8 februari 2020
Wilgen knotten op de Kampen bij het Eemmeer

 

Zaterdag 8 februari zijn er Wilgen geknot op het buitendijkse gebied bij de Stichtse Brug in het Eemmeer langs een Rietstrook. Hier voeren we het beheer sinds 2004. De knotwilgen staan op een lange rij langs de dijk. Er wordt om en om geknot, zodat het beeld gevarieerd blijft. De Wilgen staan aan de rand van een zeer waardevol weidevogelgebied (de Kampen) waar nog grote aantallen Grutto’s, Tureluurs, Kieviten en Kemphanen broeden.