Zaterdag 15 juni 2024 - GRATIS WORKSHOP
Natuurbeheer van bos

Scroll omlaag om aan te melden

Het Nederlandse bos staat onder druk. Verzuring van de bodem, klimaatextremen en de afvoer van organisch materiaal verstoren het bosmilieu. Vanuit een bosbouwkundige visie wordt er gezocht naar oplossingen, zoals het toedienen van steenmeel en het aanplanten van gebiedsvreemde boomsoorten. Een bosecologische visie ontbreekt helaas. In deze workshop staat de ecologische visie op bosbeheer centraal.

De basis voor het natuurbeheer van bos zouden de processen moeten zijn, die van nature plaatsvinden in ongerepte bossen.  Er is een gesloten kringloop; dode bomen worden door schimmels en insecten verteerd, waardoor de voedingsstoffen terug de bodem ingaan. In natuurlijke bossen lopen ook hoefdieren. Paarden, runderen en wisenten oefenen met grazen en vraat aan bomen en struiken een sterke invloed op de ontwikkeling en de ruimtelijke structuur van bos.  

Nu factoren zoals klimaatverandering, stikstof en droogte de vitaliteit van het Nederlandse bos  op de proef stellen is het natuurbeheer van bos bijzonder actueel. Een humusrijke bosbodem, variatie in boomsoorten en leeftijden en het laten verteren van dode bomen is van levensbelang voor een gezond bos.

Oorspronkelijke inheemse of ‘wilde’ populaties van bomen en struiken zijn zeldzaam geworden in Nederland. Dit zijn soorten die zich na de laatste ijstijd hier spontaan hebben gevestigd. De meeste bomen, ook van inheemse soorten, zijn echter door de mens uit andere gebieden gehaald. Echte gebiedseigen populaties vind je met name nog op oude, ongestoorde bosgroeiplaatsen. Genetische variatie binnen deze natuurlijke populaties maakt deze weerbaar voor veranderingen in klimaat en milieu. Reden te meer om deze bronpopulaties te koesteren.    

In het landelijk bosbeleid ligt de nadruk sterk op de sturende invloed van de mens. Het motto van dit beleid is revitalisering. Zoals het kappen en afvoeren van (naald)bomen en het aanplanten van bosplantsoen. Echter door de eeuwen heen heeft het bos bewezen zichzelf in stand te kunnen houden. De onderwerpen die in deze workshop aan de orde komen, gaan over ecologische  processen, die zo kenmerkend zijn voor zelfregulerend bos.       

De workshop is bedoeld voor vrijwilligers, terreinmedewerkers en boswachters die werkzaam zijn bij natuurbeherende organisaties als het Goois Natuurreservaat, de Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

De workshop organiseren we in samenwerking met
team Betrekken bij Groen, Landschap Noord-Holland

Programma

9.00 uur    Inloop
9.30 uur     Opening door Nardinclant Landschapbeheer
9.45 uur     Ecologie van bosbodems
                    Henk Siepel, Radboud universiteit
11.00 uur   Processen en structuren in zelfregulerend bos 
                     Leo Linnartz, ARK Rewilding Nederland
12.30 uur.    Lunch aangeboden door Nardinclant Landschapsbeheer
13.15 uur.    Oude bosgroeiplaatsen en autochtone bomen
                     Lodewijk van Kemenade, Wilde Bomen
14.30 uur    Discussie en vragen
15.00 uur    Preview en uitreiking boekje “Natuurbeheer van bos”
15.15 uur     Afsluiting

Henk Siepel, hoogleraar dierecologie, gepromoveerd in de bodembiologie, met als specialisme kleine bodemdieren

Leo Linnartz, landschapsecoloog,

Lodewijk van Kemenade, ecologisch bosbeheerder, met zijn bureau Wilde bomen richt hij zich op het behoud van populaties van autochtone bomen en struiken in Nederland

Aanmeldformulier

Meld je tijdig aan want er is plaats voor ongeveer 50 personen. 

Locatie

Beschrijving van route naar Infoschuur ’t Gooi van GNR

Met de auto
Let op, want anders mist u de afslag van deze weg (N524) naar de Infoschuur gemakkelijk. Als u vanaf Hilversum komt, dan is het de afslag naar links net nadat u onder het ecoduct door bent gereden. Dat is ook net voor de vluchtheuvel midden in de weg.
En komt u van de kant van Bussum, dan is het de afslag naar rechts vóór het ecoduct. Dat is precies voorbij de vluchtheuvel. 

Te voet
Loop naar het zuiden, langs de Bussumergrintweg (= richting Hilversum).
Aan uw linkerhand passeert u de oude watertoren van Bussum.
Bij de T-kruising met de N236 (Franse Kampweg) zuidwaarts richting Hilversum gaan, dat is de N524 (Naarderweg).
Ga rechtsaf de inrit in vóór het ecoduct. Dat is precies voorbij de vluchtheuvel. 

Werkdagverslagen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>