Werkdagverslag

Zaterdag 9 maart Spanderswoud natuurtechnisch bosbeheer

Alweer de laatste werkdag van het seizoen 2023 – 2024. Achter de grote parkeerplaats in het Spanderswoud hebben we  sluippaden dichtgelegd. Dan doen we door de voor ons inmiddels zeer vertrouwde en effectieve methode namelijk door het omtrekken van bomen. Er was wederom een grote groep vrijwilligers en natuurlijk zat het weer mee (waar we wel een beetje een patent op hebben). Naast het lieren werden er Amerikaanse eiken en – vogelkers afgezet. We zijn dit jaar uiterst productief geweest in het Spanderswoud. Op 4 verschillende locaties, waarbij we per locatie een andere boomsoort hebben omgetrokken. Dat waren achtereenvolgens de Douglas, de Beuk, de Japanse Lariks en de Zomereik. Op 3 van de 4 locaties hadden de beheerwerkzaamheden te maken met het terugdringen van ongewenste recreatie, wat op zich een zorgelijke ontwikkeling is. Onze manier van kleinschalig, natuurtechisch bosbeheer zorgt voor versteviging en verdere ontwikkeling van natuurwaarden in het bos.

Werkdagverslagen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>