Zaterdag 17 februari
Natuurtechnisch bosbeheer Spanderswoud

Achtergrond informatie

Het Spanderswoud heeft te maken met een hoge recreatiedruk. De bereikbaarheid is zeer goed, mede door het grote aanbod aan parkeerplaatsen rondom het bos. In het zuidelijk deel ligt een klein heideterrein (het heitje). In het aangrenzende Lariksbosje hebben we de afgelopen jaren een grote open plek gemaakt, waar zich Struikhei ontwikkeld, waar ook jonge Dennen en Berken opgroeien. Inmiddels hebben wandelaars de open plek ontdekt, wat onrust en verstoring veroorzaakt. Tijdens voorgaande werkbezoeken was de Houtsnip (een bodemvogel) rond deze open plek altijd waar te nemen. Met de toegenomen onrust zal hij zijn vertier elders moeten zoeken. Werk aan de winkel dus. Om de toegankelijkheid te bemoeilijken liggen we takkenrillen aan  en trekken we bomen om. De takken van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers worden verwerkt in een ril. We gaan Japanse lariks bomen omtrekken, waarmee robuuste barrières worden gecreëerd.

Klik op de knop hier boven en bekijk het verslag van de vorige keer op deze locatie

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>