Werkdagverslag

27 januari 2024 - Wilgen knotten bij het Eemmeer
Vleermuizen tellen in de winter

De zaterdag begon met een prachtige opgaande zon; beloofde het een hele mooie dag te worden. Niets bleek minder waar. Een grote groep vrijwilligers had zich rond half 10 verzameld. Na een korte uitleg over de werkzaamheden en de veiligheid pakte iedereen het gereedschap bij elkaar om aan de slag te gaan. Gewapend met pistoolzagen, takkenscharen en ladders liepen we met zijn allen naar de Knotwilgen.  De bomen worden om en om geknot, zodat het eindbeeld landschappelijk gevarieerd is. In tweetallen werd er aan de knotwilgen gezaagd, want er stond veel en dik hout op de knot. De takken werden op bossen gelegd, die later worden afgevoerd naar de dierentuin in Amersfoort. Ook zijn er een aantal nieuwe bomen geplant. De Wilg is een soort die graag met zijn voeten in het water staat, en ook makkelijk wortel schiet. Een mooi rechte stevige tak duw je een halve meter de zachte grond in, waarna er relatief snel wortels worden gevormd. Rond half 3 was de klus geklaard, en kon het gereedschap worden verzameld.

Op zondag hebben we met paar vleermuisexperts een bezoek gebracht aan twee winterverblijven voor vleermuizen. Deze vliegende zoogdieren houden een winterslaap en verblijven dan in donkere, vorstvrije ruimten, zoals bunkers, forten of ijskelders. Ze gaan in een soort spaarstand en hangen dan op hun kop aan hun achterpoten. Nardinclant landschapsbeheer heeft twee van deze verblijven geschikt gemaakt voor overwintering en jaarlijks wordt er gemonitord wat de bezetting is. Dit jaar was het resultaat als volgt: 18 Watervleermuizen, 6 Baardvleermuizen, 1 Grootoorvleermuis, 1 ongedetermineerd.

Werkdagverslagen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>