Werkdagverslag

4 november 2023
Poelenbeheer bij het Tienhovenskanaal

Eén van de gebieden in het Gooi die Nardinclant al sinds de oprichting in 1987 beheren. In 1995 is het deel van het kanaal tussen de Noodweg en de Hoorneboeg door middel van zandwallen in poelen opgedeeld. Deze poelen hebben elk hun karakter met verschillende soorten watervegetaties en dus ook een  gevarieerde insecten- en  amfibieënfauna. De brede oevers overbruggen een opvallend hoogteverschil met het aangrenzende bos. De waterpartijen worden gevoed door kwelwater wat vanuit het Gooi in de lager gelegen gebieden aan de oppervlakte komt. De kwaliteit en de helderheid van het water zijn om die redenen zeer goed. Op de oevers zijn Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik teruggezet. Daar komt ook veelvuldig de Vuilboom voor, een struik die langzaam groeit, weinig schaduw veroorzaakt en waar veel insecten op de bloesem afkomen. Aan de wegzijde, waar veel honden worden uitgelaten zijn takkenrillen gemaakt en bomen gelipt. Dit om te voorkomen dat honden het water in kunnen. Op de kop van het kanaal in gebaggerd. Het was wederom een vruchtbare dag!

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>