Werkdagverslag

14 oktober 2023
Natuurtechnisch bosbeheer in het Spanderswoud

Afgelopen zaterdag met 14 vrijwilligers in het Spanderswoud gewerkt. Natuurtechnisch bosbeheer is een verzamelnaam voor verschillende beheermethoden. Doel is onder meer het creëren van meer struktuurvariatie, meer dekking en broedgelegenheid voor de fauna, meer licht op de bodem voor spontane bosverjonging. In een natuurlijk bos is  een kruid-, een struik- en een boomlaag aanwezig, wat wordt aangeduid met  het begripstructuurvariatie.
Methode 1: omtrekken van bomen in dit geval Amerikaanse Douglas. De lier trekt 3,2 ton; door een katrol in de om te trekken boom te hangen worden de krachten verdubbeld.
Methode 2
: ringen van bomen; de bast wordt rondom de boom verwijderd, waardoor de boom sterft. Dood hout is de katalysator voor nieuw keven en een gezonde bodem!!
Methode 3: het terugzetten van Amerikaanse eik en – vogelkers, exoten die weinig toevoegen aan de natuurwaarde van bos. Door ze op 1 meter hoogte af te zagen, komt er een mooie pruik op de stam. (een tijdelijke vervangende struiklaag). Biedt kansen voor de Merel en de Zwartkop om hun nest in te bouwen.  Vervolgbeheer om deze soort te beheersen is eenvoudig. Met een Gertel of Hiep kun je eenvoudig de uitlopers eraf slaan. Op de foto hieronder zie je de Gertel (boven) en de Hiep (onder)

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>