Zaterdag 12 augustus
Maaien en hooien van rietland langs de oude Zanddijk bij het Gooimeer.

In 2015 zijn we in overleg met Staatsbosbeheer gestart met het maaien en hooien van een deel van de Rietkraag achter de oude Zanddijk in Naarden. Het doel was om het aandeel Riet en Brandnetels terug te dringen ten behoeve van andere plantensoorten, zoals Echte Koekoeksbloem en Kale Jonker. Door het maaisel af te harken wordt de bodem verschraald; waardoor zich andere soorten kunnen vestigen. Na 8 jaar beheer staat er duidelijk minder Riet en heel veel andere plantensoorten, zoals Moeraswalstro, Penningkruid en Heelblaadje. Tot onze verrassing ontdekten we een paar geleden een Rietorchis. Dit jaar zelfs meerdere  exemplaren. Het maaisel wordt in de Rietrand op hopen gezet, die aan allerlei dieren een schuilplek bieden. Ons werk loont zich uit in meer biodiversiteit!

Locatie

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Zaterdag 31 augustus 2024
Rietlandlandbeheer Naardermeent

Meer informatie volgt

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>