Zaterdag 1 juli 2023 - WORKSHOP
Van spechtengat tot vleermuishol

Scroll omlaag om aan te melden

De aanwezigheid van vleermuizen en bosvogels is een goede indicator voor de natuurwaarde van bossen. In tegenstelling tot vogels, worden vleermuizen, door hun geruisloze nachtelijke levenswijze weinig opgemerkt. In deze workshop gaan deskundigen in op de ecologie van vleermuizen en bosvogels, het belang van natuurgericht bosbeheer in samenhang met het in goede banen leiden van recreatie.  Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers werkzaam in het natuurbeheer en bosbeheerders van natuur beherende organisaties.

Spechten en vleermuizen

Bomen vervullen een belangrijke functie als verblijfplaats (o.a. als kraamboom, paarboom en winterslaapboom) voor vleermuizen. Een groot en divers aanbod aan boomholten is dus essentieel voor een gezonde vleermuispopulatie. Spechten vormen hierbij een onmisbare schakel. Zij hakken een holte in de boom, die na jaren ook geschikt wordt voor vleermuizen.

Naast woonplaats functioneert het bos ook als jachtgebied voor vogels en vleermuizen. Structuurvariatie is daarbij voor dieren het sleutelwoord: een kleinschalig mozaïek van ontwikkelingsstadia, met een afwisseling van open en dichte ruimten, die zijn opgebouwd uit verschillende etages, met een kruid-, struik- en boomlaag.

 

Bosbeheer en recreatie

Natuur en recreatie staan soms op gespannen voet met elkaar. Het behoud van oude veterane holle bomen is essentieel voor vleermuizen, die zeer honkvast kunnen zijn.Het omleggen of afsluiten van wandelpaden om deze veterane bomen te behouden is een goed alternatief. Ook broedvogels hebben hinder van wandelaars en loslopende honden, zoals bodembroeders. Een structuurrijke vegetatie met veel barrières (omgewaaide bomen)  kan voor bodem- en struikbroeders een veilige plek vormen

Programma

9.00 uur    Inloop
9.30 uur     Korte introductie Nardinclant Landschapbeheer
9.45 uur     Spechten, de timmerlieden van het bos
                     
Paul van der Poel, vogelonderzoeker van de                                              Vogelwerkgroep het Gooi e.o.
10.30 uur   Vleermuizen en bosbeheer
                     Peter Twisk, vleermuisonderzoeker
11.45 uur.    Koffiepauze
12.00 uur   Vogels en bosbeheer
                     Theo Verstrael, directeur SOVON
12.45 uur.   Bosbeheer en recreatiezonering
                     Peter Kampen, hoofd Terreinbeheer Goois                                                Natuurreservaat
13.15 uur     Discussie en vragen
13.30 uur    Lunch
14.15 uur     Excursie Spanderswoud
15.30 uur    Einde excursie

Aanmeldformulier

Locatie

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Beschrijving van route naar Infoschuur ’t Gooi van GNR

Met de auto
Let op, want anders mist u de afslag van deze weg (N524) naar de Infoschuur gemakkelijk. Als u vanaf Hilversum komt, dan is het de afslag naar links net nadat u onder het ecoduct door bent gereden. Dat is ook net voor de vluchtheuvel midden in de weg.
En komt u van de kant van Bussum, dan is het de afslag naar rechts vóór het ecoduct. Dat is precies voorbij de vluchtheuvel. 

Te voet
Loop naar het zuiden, langs de Bussumergrintweg (= richting Hilversum).
Aan uw linkerhand passeert u de oude watertoren van Bussum.
Bij de T-kruising met de N236 (Franse Kampweg) zuidwaarts richting Hilversum gaan, dat is de N524 (Naarderweg).
Ga rechtsaf de inrit in vóór het ecoduct. Dat is precies voorbij de vluchtheuvel. 

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>