Woensdag 15 maart 2023
20:00 uur Ledenvergadering

Beste mensen,

Het beheerseizoen zit er weer op. We hebben een mooi jaar gedraaid. Veel verschillende klussen: maaien/hooien, poelbeheer, wilgen knotten en bosbeheer.  Daarnaast nog een leerzame workshop georganiseerd over dood hout, insecten en paddenstoelen. We kijken terug en we blikken vooruit. In de steigers staat een nieuwe workshop te wachten over spechten, boombewonende vleermuizen en bosbeheer.

Agenda

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen ledenvergadering 2022 (23 maart)
  • terugblik seizoen 2022 – 2023
  • Verslag kascommissie
  • Herverkiezing bestuur
  • Workshop van spechtengat naar vleermuishol, zaterdag 1 juli
  • Rondvraag

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>