Werkdagverslag

11 maart 2023
Snoeien en plaggen op het Kalkterrein

Op deze laatste werkdag van het seizoen was het terrein wit gekleurd door de vorst. Met wederom een mooie opkomst gingen we met pistoolzaagjes en takkenscharen de bosrand te lijf. Niet alleen Krentenboompjes werden aangepakt, ook wat grote Elzenbomen gingen tegen de vlakte. Hierdoor ontstaat er een geleidelijke overgang van grasland naar broekbos (bos dat in de winterperiode onder water staat). Van de gezaagde takken en bomen zijn mooie rillen gemaakt, waar de Roodborst al gelijk het hoogste lied begon te zingen. ’s Middags toen de zon de vorst had doen oplossen, kon er worden geplagd. Plaggen is het verwijderen van de zode met een steekschop. Doel is verschralen en ruimte maken voor o.a. de Blauwe knoop. Van de geplagde zode is een plaggenwal gemaakt, die dienst gaat als insectenhotel voor o.a. graafbijen en graafwespen.

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Zaterdag 31 augustus 2024
Rietlandlandbeheer Naardermeent

Meer informatie volgt

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>