Zaterdag 11 maart 2023
Snoeien en plaggen op het Kalkterrein

Achtergrond informatie

Op het zuidelijk gelegen kalkterrein gaan we op 11 maart aan de slag om de bosrand terug te zetten. Het is een relatief klein grasland wat wordt omzoomd door bosranden. Deze kruipen deze snel de open ruimte in.  Op het kalkgrasland staan een aantal bijzondere plantensoorten, zoals Dopheide en Blauwe knoop. Beide soorten houden van schrale, vochtige grond. Door plaatselijk enkele vierkante ondiep te plaggen, wordt de bodem verschraald. Waardoor de kiemingsomstandigheden voor Blauwe knoop en Dopheide worden verbeterd. Plaggen is het lossteken en verwijderen van graszode. De zoden worden in de bosrand verwerkt.

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>