Zaterdag 7 januari 2023 - Wilgen knotten Naardermeent/Gooimeerkust

Achtergrond informatie

Volgens een goede traditie beginnen we de eerste werkdag van het nieuwe jaar met Wilgen knotten.
Dat gaan we doen op de Naardermeent. De knotwilgen staan verspreid in de rietkragen langs het Gooimeer. De laatste knotactie daar was 2020. Knotwilgen worden om de 3 à 4 jaar gesnoeid. De takken worden op ± 3 cm boven de knot afgezaagd. Vroeger was het gebruikelijk om een deel van de takken op de knot te laten staan. De dikke werden afgezaagd en de dunne bleven staan. Het zogenaamde ‘stikken’. Dat deed men eens in de 2 jaar.  Dat had verschillende redenen.  Vroeger hadden de knotwilgen een nutsfunctie. Onder meer als rijshout, matten voor dijken enz. er was dus behoefte aan verschillende takdiktes. Knotwilgen vervullen nu een landschappelijke en biologische functie Vogels als de Steenuil en de Winterkoning maken graag gebruik van de holten in de knot. Vlier en Lijsterbes gedijen goed in de ingerotte delen van de knotwilg.

In diezelfde Rietzone ligt een prachtige amfibieën en libellenpoel, die helaas vol staat met Riet. Als het uitkomt kunnen we daar  op die dag een begin maken met verwijderen van Riet.

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>