Werkdagverslag

26 november 2022
Lieren van Douglassparren en zagen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik

Met lieren en handzagen werd op zaterdag 26 november in een eentonig Dennenperceel wat meer variatie aangebracht. In een natuurlijk bos zijn verschillende vegetatielagen aanwezig, zoals een kruidlaag, een struiklaag en een boomlaag, dat heet structuurvariatie. Hoe meer structuur, hoe groter de natuurwaarde.  Door het omtrekken van bomen (simulatie van windworp) ontstaat er ruimte voor natuurlijke ontwikkelingen, zoals de vestiging van kruiden en struiken.

Met de TU 32 lier kan een kracht van 3200 kg worden getrokken. Douglas zijn zware bomen, die deze krachten kunnen weerstaan. Door een katrol in de Douglas te hangen wordt de trekkracht verdubbeld en valt de boom. De omhoog gekomen wortelkluit zorgt voor ecologische variatie in het microreliëf.

Katrol in de boom om trekkracht te verdubbelen.

In het dennenperceel staan veel grote Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers. Deze worden op 1 meter hoogte afgezaagd. In het voorjaar krijgen ze nieuwe loten hoog op de stam. Ze vormen dan een (tijdelijke) struiklaag. In de pruik van de stam kan de Merel of een Zwartkop een nest bouwen. Reeën vinden vooral de verse loten van de Amerikaanse eik heerlijk. Vogels en zoogdieren profiteren zo van meer variatie in de bosstructuur.

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>