Zaterdag 26 november - Lieren en zagen in het Spanderswoud

Achtergrond informatie

Op zaterdag 26 november gaan we aan de slag in het Spanderswoud, met boswerk. Het Spanderswoud (±220 ha groot) is een gebied, hoofdzakelijk bestaand uit opgaand bos. Vanaf 1981 is er een beheer gevoerd gericht op het stimuleren van natuurlijke ontwikkelingen. Door het maken van open plekken kwam er ruimte voor spontane bosverjonging. De hoeveelheid dood hout werd vergroot; voor fauna en flora werd het bos gevarieerder en daarmee nam ook het aantal soorten flink toe.

We gaan aan het werk in een Grove dennenperceel, waar zich een rijtje inheemse Zomereiken bevindt. De Zomereiken hebben hinder van Amerikaanse douglasbomen, die zich spontaan gevestigd hebben (waarschijnlijk na 1949 toen de Grove dennen zijn ingeplant).  Zomereiken houden van licht en de Douglas ontneemt door zijn lengte en zijn donkere kroon  dat licht.

De werkzaamheden bestaan uit het gebruik van de lier TU 32, waarmee de  bomen worden omgetrokken.  Naast lieren kan er worden gezaagd.  Er staan ook nogal wat Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. De meeste hebben een redelijk formaat dikte en hoogte.

Boswerk levert verhoudingsgewijs meer risico’s op dan bijvoorbeeld hooien, daarom is het belangrijk om veilig te werken.  Hierbij enkele afspraken, die nodig zijn om het werk verantwoord uit te voeren. Allereerst iedereen een helm op.

Bij het gebruik van de lier zijn standaard 4 personen nodig. Voor het in gereedheid brengen van de boomval (neerzetten ladder, bevestiging strop, kabel, doorvoer door de lier), en het werkelijke omtrekken. Het is belangrijk om het lieren regelmatig af te wisselen, gezien de zwaarte van het werk.

Het zaagwerk doen we standaard met  2 personen per boom. Het gaat om relatief lang hout, 1 persoon zaagt de boom uiteindelijk om, de ander zorgt dat de omgeving veilig is, om de boom te laten vallen.

In het bos zal vooraf een korte instructie worden gegeven hoe je een boom veilig kunt omzagen.

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>