Zaterdag 5 november - Poelenbeheer Tienhovens Kanaal

Achtergrond informatie

Het Tienhovens Kanaal, gelegen ten noorden van de Noodweg in Hilversum, is opgedeeld in diverse poelen. Deze poelen worden gevoed met kwelwater, grondwater dat vanuit het hooggelegen Gooi, naar beneden stroomt en in de laaggelegen polders aan de oppervlakte komt. De Kamsalamander is een (kritische) amfibie
soort, die een voorkeur heeft voor dit soort biotopen.
Ook bijzondere waterplanten gedijen hier goed, zoals Vlottende bies. De poelen liggen aan de rand van een bosgebied. De werkzaamheden bestaan uit het terugsnoeien van boomopslag op de glooiende oevers. De takken worden op rillen gelegd in de bosrand.
Door invallend blad ontstaat er op den duur in de poel een modderlaag. Als deze te dik wordt, gaat de poel verlanden en wordt het milieu minder geschikt voor amfibie
ën. Daarom gaan we in
één van de poelen met baggerbeugels en sloothaken overtollig Riet en bladresten verwijderen.

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Zaterdag 31 augustus 2024
Rietlandlandbeheer Naardermeent

Meer informatie volgt

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>