Zaterdag 15 oktober
Zagenen omtrekken van Grove dennen in het Spanderswoud

Achtergrond informatie

Op zaterdag 15 november gaan we aan de slag in het Spanderswoud, met boswerk. Het Spanderswoud
(±220 ha groot) is een gebied, hoofdzakelijk bestaand uit opgaand bos. Vanaf 1981 is er een beheer gevoerd gericht op het stimuleren van natuurlijke ontwikkelingen. Door het maken van open plekken kwam er ruimte voor spontane bosverjonging. De hoeveelheid dood hout werd vergroot; voor fauna en flora werd het bos gevarieerder en daarmee nam ook het aantal soorten flink toe.

We gaan aan het werk op een open plek die we zo’n 10 jaar geleden hebben gemaakt. Inmiddels is het alweer aardig dichtgegroeid.  Op die plek gaan we opslag van bomen wegzagen om de heide- en kruidenvegetatie kans te geven. Deze bloemrijke open ruimten zijn belangrijk voor insecten,  zoals libellen en vlinders.
Daarnaast gaan we Grove dennen omtrekken voor het creëren van meer dekking voor onder andere Reeën en broedgelegenheid voor vogels.

Boswerk levert verhoudingsgewijs meer risico’s op dan bijvoorbeeld hooien, daarom is het belangrijk om veilig te werken.  Hierbij enkele afspraken, die nodig zijn om het werk verantwoord uit te voeren.
Allereerst iedereen een helm op.

Bij het gebruik van de lier zijn standaard 4 personen nodig. Voor het in gereedheid brengen van de boomval (neerzetten ladder, bevestiging strop, kabel, doorvoer door de lier), en het werkelijke omtrekken.
Het is belangrijk om het lieren regelmatig af te wisselen, gezien de zwaarte van het werk.

Het zaagwerk doen we standaard met 2 personen per boom. Het gaat om relatief lang hout, 1 persoon zaagt de boom uiteindelijk om, de ander zorgt dat de omgeving veilig is, om de boom te laten vallen.

In het bos zal vooraf een korte instructie worden gegeven hoe je een boom veilig kunt omzagen.

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>