Werkdagverslag

25 september 2022 - Maaien & hooien op het Kalkterreintje tussen Bussum en Hilversum

Ondanks de regen een mooie opkomst. Elk jaar worden de graslandjes voor 2/3 deel gemaaid.
Het maaisel wordt afgeharkt en op hooihopen in de bosrand verwerkt.
Dit maaibeheer heeft tot doel om de soortenrijke flora te behouden. Ook de insectenfauna is rijk vertegenwoordigt.  
1/3 van de vegetatie blijft staan o.a. voor overwinterende insecten en insectenbroedsels die zich in holle stengels bevinden.  

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Zaterdag 1 juli 2023 - WORKSHOP van spechtengat naar vleermuishol.

Meer informatie volgt

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>