Werkdagverslag

25 september 2022 - Maaien & hooien op het Kalkterreintje tussen Bussum en Hilversum

Ondanks de regen een mooie opkomst. Elk jaar worden de graslandjes voor 2/3 deel gemaaid.
Het maaisel wordt afgeharkt en op hooihopen in de bosrand verwerkt.
Dit maaibeheer heeft tot doel om de soortenrijke flora te behouden. Ook de insectenfauna is rijk vertegenwoordigt.  
1/3 van de vegetatie blijft staan o.a. voor overwinterende insecten en insectenbroedsels die zich in holle stengels bevinden.  

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>