Zaterdag 13 augustus • Maaien & hooien van rietland langs de oude Zanddijk bij het Gooimeer.

Achtergrond informatie

We starten het nieuwe werkseizoen met maaien en hooien van het rietland langs de oude Zanddijk bij de Naardermeent. De afgelopen jaren bleek het maaien en het afvoeren van het Riet effect te hebben. Riet wordt hier duidelijk een minder dominante plant. Door het verschralen van de bodem komen er andere plantensoorten tot ontwikkeling, zoals Heelblaadje, Echte Koekoeksbloem en Smeerwortel. Verrassend was de waarneming van een paar Rietorchissen vorig jaar. Meer bloemen betekent meer insecten, zoals zweefvliegen, vlinders en libellen.

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>