Zaterdag 8 januari - Wilgen knotten

Bijna aan het eind slaat de Laarderrangeweg rechts af. Ga daar linksaf het bruggetje over en dan het zandpad langs het water helemaal uitrijden. Je ziet waarschijnlijk de materiaalkar in de verte al staan.

Achtergrond informatie

Het nieuwe jaar beginnen we met oer hollands winterwerk, wilgen knotten. De knotwilgen staan langs de rand van het  Eemmeer bij polder de Planken in Blaricum. Vanaf 2004 worden de Wilgen door onze groep geknot. De bomen worden om de 2 à 3 jaar geknot, takken worden anders te zwaar voor de stam. De Wilgentakken krijgen een nuttige bestemming, namelijk als voer voor de Giraffen in Dierenpark Amersfoort. Het knotten is een oud gebruik dat in Nederland sinds de Middeleeuwen wordt toegepast op Schietwilgen {Salix alba), maar ook op populieren, elzen en essen. De bomen werden afgeknot op 2 à 3 meter hoogte; de twijgen en takken werden o.a. gebruikt voor het vlechten van manden, de wanden van lemen huizen, hekwerken en zinkstukken voor de dijkbouw. Het knotten heeft geen economische betekenis meer. Knotwilgen hebben naast de landschappelijke waarde, ook een grote ecologische waarde. De stammen worden aan de bovenzijde in de knot snel hol en bieden nestgelegenheid aan o.a. wilde eend, steenuil en winterkoninkje. Op de stamkop groeien vaak allerlei soorten varens, mossen en paddenstoelen. De katjes (bloeiwijze Wilg) vormen voor insecten een prima voedselbron omdat ze al heel vroeg bloeien. Omdat ze vaak in rijen staan is het voor vleermuizen een belangrijke oriëntatie in een verder leeg landschap.

Corona instructies

Het is op dit moment lastig te voorspellen hoe de Corona maatregelen op deze werkdag zullen zijn. 
Als je wil komen is het in elk geval noodzakelijk om je aan te melden.
Dat kan je doen door een mailtje te sturen naar nardinclant@nardinclant.nl, onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

Er wordt voor koffie, thee en soep bij de lunch gezorgd.
Neem een eigen beker/soepkom, brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

Lokatie

Werkdagverslagen

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>