Zaterdag 27 november 2021
Lieren in het Spanderswoud

We gaan aan de slag langs het fietspad dat afslaat vanaf het kruispunt bij Boekesteyn op de Bantam (verlengde van Oude Meentweg). Daar staat de kar met materiaal van Landschap Noord-Holland
Kom bij voorkeur met de fiets want er zijn geen officiële parkeerplaatsen

Achtergrond informatie

Het Spanderswoud is een bosgebied van ruim 200 ha groot en is gelegen tussen Bussum en Hilversum. 
Vanaf 1980 is er een actief omvormingsbeheer gevoerd. In het dichte bos werden open plekken gemaakt, zodat zich natuurlijke verjonging kon vestigen, zoals Berk en Lijsterbes.
Door de bomen om te trekken, ontstaat er variatie in de structuur. Deze half liggende bomen (een omgezaagde boom ligt helemaal plat) bieden dekking aan de fauna. Wortelkluiten geven dynamiek aan het bodemmilieu. Het bos wordt zo een stuk levendiger.  
Algemene vogelsoorten als de Merel, de Roodborst en de Winterkoning waren voor 1980 uiterst zeldzaam. Nu komen ze door het natuurgerichte bosbeheer in grote aantallen voor.

Het is belangrijk dat er voldoende rustige plekken in het bos, waar bijvoorbeeld Reeën zich kunnen terugtrekken. Het afgelopen jaar zijn er door de drukte in het Spanderswoud veel sluippaadjes (ook wel Coronapaadjes genoemd) ontstaan. Hierdoor komen bijvoorbeeld Reeën in de problemen.
In overleg met het Goois natuurreservaat gaan we op een plek in Spanderswoud aan de slag om sommige van deze paadjes te blokkeren.
Met het omtrekken van bomen wordt de doorgang minder aantrekkelijk gemaakt. En keert de rust misschien weer terug.

Corona instructies

In verband met de Corona-regels is het nodig je aan te melden.
Wil je komen, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar nardinclant@nardinclant.nl, onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

Er wordt voor koffie, thee en soep bij de lunch gezorgd.
Neem een eigen beker/soepkom, brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

Lokatie

Werkdagverslagen

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>