Eerstvolgende werkdag

Zaterdag 4 september 2021
Maaien en hooien Voorland Stichtse Burg Huizen

Corona instructies

In verband met de Corona-regels is het nodig je aan te melden.
Wil je komen, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar nardinclant@nardinclant.nl, onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

Er wordt voor koffie, thee en soep bij de lunch gezorgd.
Neem een eigen beker/soepkom, brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

Achtergrond informatie

Het Voorland is medio jaren ’70 van de vorige eeuw opgespoten ten behoeve van de bouw van de Stichtse Brug.  Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder. Het ligt op grond van de gemeente Blaricum

De opgespoten grond is afkomstig uit het Gooimeer.  Het voorland staat in het winterhalfjaar regelmatig onder water.

Plantensoorten die hier zeer goed gedijen zijn o.a. Teer guichelheil, Moeraswespenorchis, Parnassia, Duizendguldenkruid en Moeraskartelblad.

De biologische rijkdom van dit gebied is zeer groot. Jaarlijks wordt het terrein gemaaid, desondanks is er sprake van verbossing, met name Els en Berk.

Sinds 2 jaar maaien wij eind augustus/begin september de verboste delen. Hiermee krijgen de bomen een dusdanige klap dat hergroei in het volgend jaar minder wordt.

Na 2 jaar kun je goed zien dat met Elzenopslag minder aanwezig is. Daardoor komt er meer ruimte voor pionierplanten, zoals Bitterling.

Werkdagverslagen

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>