Eerstvolgende werkdag

Zaterdag 14 augustus 2021
Rietlandbeheer aan de Gooimeerkust

Corona instructies

In verband met de Corona-regels is het nodig je aan te melden.
Wil je komen, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar nardinclant@nardinclant.nl, onder vermelding van je naam en telefoonnummer. Neem een eigen beker/soepkom, brood mee en – als je die hebt – eigen werkhandschoenen.

Achtergrond informatie

Het rietland langs de oude Zuiderzeedijk bij de Naardermeent
Sinds 2015 maait Nardinclant Landschapsbeheer delen van het rietland achter de voormalige Zuiderzeedijk op de Naardermeent voor Staatsbosbeheer. Door te maaien en vervolgens het maaisel te verwijderen, wordt de bodem verschraald.
Dit verschralingsproces duurt jaren, maar er is al goed te zien dat de dominantie van riet aanmerkelijk vermindert. Ook wordt het riet minder hoog en doordat er meer licht op de bodem valt, komen er andere plantensoorten zoals Heelblaadjes en Echte koekoeksbloem tot ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat het werk makkelijker wordt. De hoeveelheid Riet die elk jaar afgevoerd moet worden wordt steeds kleiner.

Rietvegetatie
In een rietvegetatie komen plantensoorten voor als Riet, Grote lisdodde en Koninginnenkruid. Het aantal soorten neemt toe met de breedte van het rietland en de openheid van de vegetatie. Het gaat om planten als Veenmos,  Haarmos en diverse orchideeën zoals de Rietorchis.
In rietvegetaties broeden zangvogels zoals Kleine karekiet – ook in jaarlijks gemaaid riet – en Rietzanger – alleen in overjarig riet. In meer grazige rietlanden broeden ook weidevogels zoals Watersnip en Slobeend.
Hoe gevarieerder de vegetatie, des te meer soorten komen er voor. Zijn in het rietland voldoende natte plekken aanwezig, dan broeden er soms ook zeldzame rietvogels zoals Waterral en Roerdomp.

Bunzing en Hermelijn zoeken naar voedsel in rietpercelen en planten zich hier ook voort. Een goed onderhouden rietland draagt bij aan de variatie en kwaliteit van het landschap.

Bij een beheer van nietsdoen zal het Rietland op den duur verruigen en tenslotte verbossen.

 

Werkdagverslagen

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>