AGENDA

Op zaterdag  8 februari 2020 gaan we de rij Wilgen op de Kampen bij het Eemmeer knotten. De wilgen staan aan de rand van bijzonder weidevogelgebied en in het Eemmeer heeft in 2018 een Zeearend gebroed. LEES MEER  

Wat doen we?

Natuurbeheer in uitvoering
Van augustus tot april organiseert Nardinclant iedere maand een werkdag, altijd op zaterdag.
De werkdagen richten zich op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurterreinen in het Gooi en omstreken.

Werkzaamheden: bos- en heidebeheer, beheer van hooi- en rietland, van poelen en legakkers, wilgen knotten en soortspecifiek beheer.
Nardinclant heeft kennis van zaken   

WERKDAGVERSLAGEN

Extra werkdag 26 januari:
Wilgen knotten op de Kampen langs het Eemmeer

Bekijk de verslagen van onze meest recente werkdagen.

Verslagen van werkdagen »

Meedoen & Lid worden

Meedoen?
Enthousiastelingen die direct aan de slag willen zijn bij ons van harte welkom. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken. Het werkseizoen loopt van augustus tot begin maart. In verband met de start van het broedseizoen worden er in voorjaar en zomer in natuurgebieden geen beheeractivteiten uitgevoerd. De werkdagen vinden plaats op de zaterdag. Aanvang is 9.30 uur; rond 15.30 uur wordt de dag afgesloten.   

Wie zijn we

Nardinclant landschapsbeheer is een statutaire vereniging met leden.
Het heeft een bestuur dat zorg draagt voor het reilen en zeilen van de organisatie. De vestigingsplaats is Hilversum. De beheersactiviteiten vinden plaats in het Gooi, de Vechtstreek en omstreken. We zijn een onafhankelijke (ook financieel), zelfstandig werkende vrijwilligersorganisatie.

In memoriam Leendert Colijn   

Contact

Nardinclant Landschapsbeheer heeft een algemeen contactadres in Hilversum.

Oosterengweg 4/43
1221 JV Hilversum
Tel: 06-28151125
Email: nardinclant@nardinclant.nl
Website: www.nardinclant.nl
Social media: filmpjes van werkdagen
  Youtube
  Facebook

Onze geschiedenis

In 1987 is in Hilversum de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant opgericht door een vijftal betrokken natuurliefhebbers.
De oprichters kwamen vanuit de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) en de stichting Vrijwillig Goois Natuurbeheer (VGN). Het VGN was vanaf begin jaren 80 actief betrokken bij het omvormingsbeheer in het Spanderswoud, dat door de gemeente Hilversum in gang werd gezet.   

Ons archief

De fotoverslagen van onze oude websites zijn nog steeds toegankelijk!

»» naar Archief 2011 – 2016
hier vind je alle fotoverslagen van werkdagen van onze vorige website

»» naar Archief 2000 – 2010
(foto)verslagen van werkdagen en jaarverslagen

Overzichten (downloads)   

In de media & links

5 juli 2017 Beheer Vogeleiland Huizen – Onthulling informatiebord & tekening overeenkomst
Op 5 juli werd op het parkeerterrein aan het begin van de pier in Huizen aan de Gooimeerkust een informatiebord over de natuur bij de vogeleilanden onthuld. Op het bord staan foto’s van voorkomende vogels, planten en andere dieren   

Gereedschap & Arbo

Zonder gereedschap kun je geen beheer uitvoeren. Onze vereniging is sterk in het handmatig uitvoeren van werkzaamheden. Een goed voorbeeld is omtrekken van bomen met een lier. Andere klussen die in handkracht worden uitgevoerd zijn het hooien van de Kalkgraslandjes, wilgen knotten, of het herstellen van een oeverzwaluwenwand. Uiteraard komt er soms toch wat machinewerk aan te pas, zoals het maaien met vingerbalk van de Kalkgraslandjes. Deze hoeft echter maar door een enkele persoon bediend te kunnen worden.   

Workshop Natuurtechnisch bosbeheer in ’t Spanderswoud 1 t/m 4 oktober 2018

Workshop Natuurtechnisch bosbeheer in ’t Spanderswoud 1 t/m 4 oktober 2018

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert samen met het Goois Natuurreservaat van 1 t/m 4 oktober 2018 een Workshop Natuurtechnisch Bosbeheer om geïnteresseerde (vrijwillige) veldwerkers kennis te laten maken met deze ecologische methode van bosbeheer in theorie en in de praktijk.

Verslag van de workshop »»

Lees meer