Meedoen & Lid worden

Meedoen?
Enthousiastelingen, die direct aan de slag willen zijn bij ons van harte welkom. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken. Het werkseizoen loopt van augustus tot begin maart. In verband met de start van het broedseizoen vinden er in het voorjaar en zomer geen beheersactivteiten plaats in natuurgebieden. De werkdagen vinden plaats op de zaterdag. Aanvang is 9.30 uur; rond 15.30 uur wordt de dag afgesloten. Voorafgaand aan de dag vindt er een korte inleiding plaats over de aard van het werk, de natuurwaarde van het betreffende gebied en is er een gereedschapsinstructie. Tijdens werkdagen is er altijd minimaal één EHBO-er aanwezig. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. In de pauzes is er verse koffie en een goedgevulde soep beschikbaar.
 
Wil je lid worden?
Voor € 3,40 word je al lid van Nardinclant landschapsbeheer. Je ontvangt de uitnodigingen voor de werkdagen. Eenmaal per jaar, in de zomerperiode, is er een excursie naar een natuurgebied in of buiten het Gooi, of we bezoeken met de fiets een aantal van onze werkplekken in het Gooi en de Vechtstreek. In het groeiseizoen worden de effecten zichtbaar van het in de winter uitgevoerde beheer.

Voor meer informatie kun je bellen met
Tanja van Oven 06-28151125 of Jan Loggen 06-53714842
of stuur een mailtje naar nardinclant@nardinclant

Wil je lid worden? Maak € 3,40 over op:
NL62 INGB 0002089448
t.n.v. Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant
Hilversum